21905
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21905,page-child,parent-pageid-19843,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.5,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
Title Image

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BHV Centrum Friesland B.V.

 1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden
  Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en bijscholingen die BHV Centrum Friesland B.V. organiseert. BHV Centrum Friesland gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen  van en akkoord gaat met deze voorwaarden.
 2. Definitie annulering
  Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.
 3. Wijze van annuleren
  Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden en dat u zich heeft verplicht de kosten voor de cursus te betalen. Wanneer u de  inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 24 uur*  voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Deze kunt u richten aan info@bhvcentrumfriesland.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘Annulering van factuurnr. (uw factuurnummer) betreffende cursus (de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven)’. In de tekst van de e-mail beschrijft u vervolgens waarom u de cursus annuleert.
 4. Annuleringskosten
  Bij annulering tot uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 27,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 14 werkdagen voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.
 5. Annulering of verplaatsing van “In Company” cursussen
  In de gevallen waarin BHV Centrum Friesland in opdracht van de wederpartij een ‘In Company’ cursus heeft georganiseerd, wordt aan de wederpartij bij annulering minder dan 14 werkdagen voor aanvang van de cursus 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, wordt aan de wederpartij € 27,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Er is een mogelijkheid om de cursus naar een andere datum en/of tijdstip te verplaatsen tot 14 werkdagen voor aanvang van de cursus. De kosten van deze verplaatsing worden bij de wederpartij in rekening gebracht.

Restitutie onder voornoemde voorwaarden vindt alleen plaats onder vermelding van debiteurennummer, factuurnummer en het bank- of Postbanknummer van de wederpartij.

 1. In-de-plaatsstelling
  Wanneer u zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, bestaat de mogelijkheid een andere persoon in uw plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden. U dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moeten wij minstens 24 uur* voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. De e-mail kunt u richten aan info@bhvcentrumfriesland.nl Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘(Naam en datum van de cursus) en “i.p.v.”’. In de tekst van de e-mail vermeldt u uw eigen naam en de naam van degene die in uw plaats zal deelnemen aan de cursus. In de plaatsstelling is niet van toepassing bij E-learning, mits hiervoor minimaal twee weken van tevoren via de mail contact is geweest met de opleider*.
 2. Verplaatsen van deelname door de cursist
  Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 14 werkdagen voor de (eerste) cursusdag. Daarna zijn de boven- en onderstaande annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus.
 3. Overmacht BHV Centrum Friesland
  BHV Centrum Friesland behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmacht situatie voordoet, zulks ter beoordeling van BHV Centrum Frieslandland, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen.
  Wanneer een cursus wordt geannuleerd door BHV Centrum Friesland, krijgt u het volledige bedrag dat u betaald heeft voor de betreffende cursus retour of wordt er in overleg met u een alternatieve cursusdatum gepland.
 4. Overmacht deelnemer
  In geval van overlijden van de deelnemer, dan wel het zich voordoen van een overmacht situatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmacht situatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal BHV Centrum Friesland, aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van BHV Centrum Friesland, kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum. BHV Centrum Friesland is echter nimmer verplicht tot restitutie van het cursusgeld of verplaatsing van de cursus.
 5.   Klachtenprocedure
  BHV Centrum Frieland hecht veel waarde aan de mening van haar opdrachtgevers. Daarom is het te allen tijde mogelijk respons te geven inzake de trainingen van BHV Centrum Friesand. Na afloop van de training ontvangt u een evaluatieformulier; bij het volgen van een Incompany maatwerk traject vragen wij u graag uw feedback te geven aan de contactpersoon bekend bij BHV Centrum Friesland.
 6. Adviezen  De adviezen die vanuit BHV Centrum Friesland B.V. worden verzorgd dan-wel worden uitgevoerd door de gelieerde onderneming Safetyservicenoord, en de daarbij ontstane schade of persoonlijk letsel kunnen niet worden teruggevoerd of verantwoordelijk worden gesteld aan de voorgenoemde ondernemingen. De gedane adviezen zijn vrijblijvend en hoeven niet te worden uitgevoerd.
 7. Klachten Ook bij het indienen van een klacht verneemt BHV Centrum Friesland B.V. graag van haar opdrachtgevers. U kunt de betreffende klacht digitaal indienen via het e-mailadres info@bhvcentrumfriesland.nl onder vermelding van Naam, naam bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, uw klacht en de plaats en datum waar(op) de training is gevolgd. BHV Centrum Friesland B.V. streeft ernaar binnen 48 uur een passende reactie te verstrekken.

Wanneer u de  inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Indien een cursus plaatsvindt op een maandag of op een dag volgend op een als zodanig erkende feestdag, dienen wij uw annulering uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaande aan het weekeinde of de betreffende feestdag voor aanvang van de cursus ontvangen te hebben.

* Onder de opleider wordt verstaan; BhvCentrumFriesland B.V.

DISCLAIMER

De website van BHV Centrum Friesland is met de grootste zorg gemaakt. Toch kan het voorkomen dat er verouderde of foutieve informatie vermeld wordt. Aan de inhoud van deze website kunt u dan ook geen enkel recht ontlenen en BHV Centrum  Friesland is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van BHV Centrum Friesland.